ΈΚΘΕΣΗ - Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 37
, Χαλκίδα - 34 100
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΟΝΤΑΘΙ ΔΡΟΣΙΑΣ
τηλ. 22210-84070 fax. 22210-84090

2221025080 - fax: 2221025673
afoikofina@otenet.gr

 

Επικοινωνήστε μαζί μας